Nå tar det ytre skallet form ved det nye fjernvarmeanlegget ved Evja. Byggmester Grande bygger det ytre skallet på «Bio-reaktoren» som skal forsyne mange abonnenter med varmt vann til oppvarming av bygg i sentrumskjernen. Etter at kommunen i 2005-2006 valgte å selge seg ut, og sitte igjen med kun 15 prosent av fjernvarmeselskapet, nå gjennom Stjørdal Fjernvarme as, var det Bio Varme som fikk tilslaget. Så endret vilkårene seg på eiersiden, og Statkraft varme kom inn i bildet med overtakelse. Det er biovarme-selskapet Statkraft varme som nå sammen med Stjørdal Fjernvarme as bygger ut ved Evja, og nylig ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i SF, der aksjekapitalen ble utvidet med 34 millioner kroner. Behov for styrking av egenkapitalen lå til grunn for denne økningen.

Stjørdal kommune bidrar med 5,1 millioner kroner av disse 34 «utvidelseskronene», og Statkraft varme resten. Nå, etter utsalg sitter altså kommunen tilbake med 15 prosent av aksjekapitalen og er representert i styret for fjernvarmen som skal til mange offentlige bygg. Store kapitalkrevende løft kreves for å få dette biovarmeanlegget i full virksomhet, og totalt vil dette anlegget få en kostnad på over 100 millioner kroner. Anlegget bygges på nedre Lillemoen, og vil delvis grense mot det nye Trondos-bygget som også vil huse nye El-Kjøp i Stjørdal.