Skal vi gi så det svir nå – må vi gi mye – og det vet verden. Og vi gir mye. Målt i folketall er vi blant de beste i verden. Og vi må fortsette med det, om ikke av andre grunner, så for vår egen sikkerhet.

Vi i rike Norge tilhører 20 prosent av befolkningen på kloden som bruker 80 prosent av  klodens ressurser. Og det burde uroe oss enda mer at vi den 10 prosent av verdens befolkning som bruker 90 prosent av verdens helseressurser. Sagt med andre ord: 90 prosent av  verdens befolkning må klare seg med bare 10 prosent av verdens helseressurser.

Moen kom inn på det som kastes av brukbar mat. Vi nærmer oss en søppelmengde på 500 kilo per innbygger. Klimadebatten er også et tema som går rett inn i forholdet rike og fattige land. Vi har mye å rette opp. Skulle hele verden ha forurenset som oss nordmenn måtte vi hatt to og en halv klode.

Skog som den skogkyndige Alf Daniel Moen er, hevdet han at det må foretas en betydelig økning av skogplantingen. Dette har med co2 fangst.

Moen hevdet at det må satses på praktiske fag i skolen. Klarer vi ikke å omorganisere skolen rettet mot praktiske fag, vil vi få flere skoletapere. Alf Daniel Moen holdt en utmerket tale der det var satt fokus mot viktige problemer i samfunnet.