Skal øke trafikksikkerheten på denne strekningen

foto