Har opprettet straffesak etter funn av flere døde sauer på gård