24 firma så dagens lys, mens for fem ble det kroken på døra: Se nyetableringer og konkurser i januar

foto