Kommunen anmeldte skadeverk i kulturhuset. Nå er saken henlagt