Her er de i full gang med ny gang- og sykkelveg

foto