Flere alternativer til ny sentrumsplan i Stjørdal er nå lagt ut til offentlig ettersyn. I den forbindelse inviterer Stjørdal kommune til tre temamøter om planen.

- På møtene vil det redegjøres for forskjellen på planforslagene, og hvilke premisser som er lagt til grunn for forslagene. Det vil være anledning til å stille spørsmål og å snakke med saksbehandler. Møtene er åpne for alle, og krever ingen påmelding, sier Geir Aspenes, som er leder for kommunens enhet for arealforvaltning.

De tre møtene arrangeres i biblioteket i Kimen kulturhus, og det er selvsagt fritt fram for alle å møte opp.

Det første møtet arrangeres tirsdag 29. mai fra klokka 19 til 20 og omhandler temaene trafikk, parkering og myke trafikanter. Aspenes ramser opp noen av temaene for dette møtet:

- Hvordan legger sentrumsplanen til rette for gående, syklende og bilister? Hvordan skal man komme seg til sentrum, og hvordan skal man bevege seg når man først er kommet hit? Hvor mange parkeringsplasser skal det bygges, og hvor skal de plasseres? Det sier Geir Aspenes som presiserer at parkeringsavgift vil ikke være tema på møtet.

Mandagen etter, den 4. juni, vil temaene være stedsidentitet, estetikk og kulturminner. Her blir det orientering om hvordan fremtidens Stjørdal skal se ut, og om det skal stilles krav til utseende på nybygg, eller om utbygger skal stilles fritt. Og ikke minst hvilke bygg som forteller noe om byens historie, og som er verdt å ta vare på. Dette møtet foregår fra klokka 18 til 19. Det samme gjør det tredje og siste temamøtet som arrangeres onsdag 6. juni. Denne kvelden er byrom, uterom og bokvalitet temaene.

- Hva gjør en by til et godt sted å være? Hvor skal vi kunne sette oss ned, og hvilke aktiviteter skal vi tilby i sentrum? Hvilke kvaliteter må være på plass for at det skal være attraktivt å bosette seg i sentrum, og hvilke faktorer gjør et område uegnet for boliger? Dette er noen av spørsmålene den kvelden, sier enhetsleder Geir Aspenes.

Sentrumsplanen tar for seg området som er avgrenset av E14 i sør, Innherredsvegen i vest, Ole Vigs gate i nord og Lindbergveita i øst. Bebyggelse på begge sider av Kirkevegen er inkludert i planen.