Det er også folkevekst i Malvik med pluss 49 som gjør at en ny grense er passert. Nå har Malvik 14.007 innbyggere. Det er også en liten vekst på Frosta med pluss 13 til 2629 innbyggere. Selbu ligger ganske stabilt med pluss 3 til 4096 innbyggere. Det betyr at bygda har stabilisert seg på et litt høyere nivå enn tidligere år.

Meråker og Tydal har derimot en negativ befolkningsutvikling. Folketallet i Meråker er i løpet av året sunket til 2435. Det er 34 innbyggere færre enn ved årsskiftet. Tallene i Tydal viser minus 27. Det betyr kun 807 innbyggere pr. 1. oktober.

Trøndelag har en samlet befolkningsvekst på 2492 i løpet av årets ni første måneder. Det betyr 461.236 innbyggere ved siste telling. Trondheim står for det meste av veksten med 1948 innbyggere mer enn ved årsskiftet. Trondheim nærmer seg 200.000 innbyggere og hadde pr. 1. oktober 195.449 innbyggere.

Levanger har en positiv utvikling med pluss 115 til 20.230 innbyggere. Steinkjer har derimot en utvikling i den andre retningen. Det er blitt 37 innbyggere færre i løpet av året i den nye trønderhovedstaden til 22.059 innbyggere.

Oversikt innbyggertall 1. oktober 2018. I parentes endring siden 1. januar:

Malvik 14007 (+ 49)

Selbu 4096 (+ 3)

Tydal 807 (- 27)

Meråker 2435 (- 34)

Stjørdal 24050 (+ 86)

Frosta 2629 (+ 13)

Steinkjer 22059 (- 37)

Levanger 20230 (+ 115)

Trondheim 195449 (+ 1948)

Trøndelag 461236 (+ 2492)