Det var like før juletider at det ble lagt frem informasjon om at det svenske vindkraftselskapet Arise AB har vært i dialog med Statsskog om en statsallmenning som ligger på grensen mellom Selbu og Stjørdal. Statsskog er grunneier for området hvor selskapet ønsker å utvikle et vindkraftanlegg.

- Totalt skal det være snakk om rundt 30 turbiner, begynner Torgrim Hallem, tredjekandidat for Venstre i Nord-Trøndelag til stortingsvalget.

- Det er et svært anlegg, svarer Rotevatn.

Holdning til aktualitet

Ifølge Hallem foreligger det ingen sak til behandling per i dag om vindkraftutbygging i det aktuelle området. Årsaken til at saken kom opp i kommunestyret var på grunn av en interpellasjon knyttet til kommunens holdning til om dette er et aktuelt areal som kommunen kan stille seg villig til å disponere til formålet.

- Den debatten stilte Venstre lokalt motstand til i den forstand at det ikke er et egnet området. Vi er positive til alle tiltak knyttet til fornybarhet, men så er spørsmålet hvilke areal man skal bruke og i vår kommune så er dette en statsallmenning, det er mye gammel skog og dyreliv. Det er friluftsliv, det er beiteareal for husdyr og det er verneverdig skog i det aktuelle området, sier han.

De miljøvennlige partiene gikk tidlig ut med et standpunkt og at det ikke var aktuelt. Det er forøvrig ingen sak på bordet, det foreligger heller ingen reguleringsvedtak, det er rett og slett et standpunkt til en holdning om det er aktuelt eller ikke.

- Det er ikke synliggjort at man direkte er for det heller, men det er ikke tatt noe standpunkt. Det har vært en aktuell sak lokalt og vært greit for meg å orientere statsråden på dette, mener Hallem.

Strammet inn kraftig

- Jeg synes det er bra at man starter denne diskusjonen allerede nå. Jeg har vært i mange diskusjoner om vindkraftutbygging de siste årene, og det som de fleste har til felles er at det starter diskusjon flere år etter konsesjon er tatt. Det er ofte det som gjør ting så forferdelig vanskelig, forklarer Rotevatn.

Ifølge statsråden medfører dette at det juridisk sett er veldig vanskelig å trekke tilbake. Det han imidlertid mener er bra i akkurat denne saken, er at diskusjonen allerede er i gang, til og med før det er søkt konsesjon og før de har regulert.

- Dette betyr at man reelt har mulighet til å ta stilling til om dette er noe man vil gå for eller ikke. Man kan si at det vi har gjort fra regjeringssiden nå, er at vi har strammet inn på vindkraftutviklingen ganske kraftig. Dette ble gjort i fjor. Det som er nytt med dette er følgende:

Nå blir det mer vektlegging over naturverdier slik at man ikke får prosjekt som går for hardt ut over miljøet, noe vi anser som veldig viktig.

Vi skal legge mer vekt på det som menes lokalt. Det har vi vist blant annet like før sommeren hvor vi stoppet et svært vindkraftprosjekt i Dåfjorbotn. Dette gjorde vi fordi det var en tydelig holdning i kommunen om at dette ikke var ønskelig.

- Vi har allerede en endret politikk i vindkraft som vil medføre store endringer i praksis fremover. Venstresiden er skeptisk til store vindkraftprosjekt, mens noen prosjekt er mer akseptable. Men det er litt for mange som har for store naturkonsekvenser, mener Rotevatn.

- Toget har ikke gått

Ifølge klimaministeren må naturvern i slike saker være veldig nøye brøftet i forhold til vurdering av konsekvenser.

- Det at kommunen har en tydelig holdning er viktig. Som statsråd kan jeg ikke ta stilling til dette, men på et generelt grunnlag så mener jeg vi må legge stor vekt på lokalt syn. Det som er fordelen her er at toget ikke har gått, sier han.