- Vi hadde planer om å lage denne selv, men så etter hvert at det ville bli en formidabel jobb å få dette til.  Jobben krevde både dyktighet og en del verktøy som vi ikke hadde tilgjengelig for å få broen mest mulig lik originalen. Vi kontaktet derfor håndverker Alf Brurok for å høre om han kunne påta seg oppgaven. Han har hjulpet oss med noen andre prosjekter til småbruket vårt tidligere. Dette syntes Alf var ett spennende prosjekt. Han startet opp umiddelbart med å skissere hvordan broen skulle bli seende ut. Han dro også en tur til Trondheim for å ta broen i nærmere øyesyn, slik at han kunne se på proporsjonene og de ulike detaljene på broen, forklarer Monica F. Iselvmo.

- Dere var vel med å påvirke hvilke mål og detaljer som skulle med?

- Alf involverte oss fra første stund i prosessen. Han var innom oss for å vise oss fremdriften i prosjektet, med bilder og maler som han hadde skjært ut. Vi ga klarsignal for å starte byggingen av broen. Prosjektet var ingen hastesak for vår del, og hadde et ønske om at den kunne være ferdig til neste sommer, sier Monica.

Original arkitektur

 Snekker og håndverker Alf Brurok var ivrig og syntes dette var et interessant og artig prosjekt. Fremdrift gikk greit og torsdag i forrige uke var brua ferdig. Da hadde Alf til og med fått grunnet og påført ett strøk med maling.

- Det passet oss bra at broen allikevel var ferdig, da vi tar høstferie nå. Da skal vi ha med delene til broen oppover til Målselv, sier Monica F. Iselvmo.

- Vi har planer om å kunne montere broen først neste sommer, da det krever litt arbeid med fundamentering og rydding av skog rundt området før monteringen kan starte. Vi tenkte å bruke litt tid på å pynte opp rundt broen, slik at den kommer til sin rett og får den hederen den fortjener. Det er skåret ut ett skilt med teksten «Lykkens portal» som skal stå ved inngangen til broen. Vi har en dyktig svigerfar og pappa, Paul Fjerdingen, som freser ut skilt i villmarks panel til oss. Disse blir malt og lakkert etterpå. Vi har etter hvert fått en stor samling av skilt, som er hengt opp på husene på småbruket vårt. Skiltene har navn etter fjellene rundt dalen der vi har småbruket vårt, sier Monica Fjerdingen Iselvmo og Torstein Iselvmo som nå snart kan gå under lykkens portal.