Det ante oss at noen hadde kokt seg kaffe i gapahuken ved Bordbakkmyra. Vi vet også, i hvert fall nå i etter tid, at dette er Bace Campen til et elglag fra Åsen. I samme slengen traff vi på en del av elglaget. De kunne fortelle at de hadde skutt en elgkvige like ved Sundtjønna, og nå var de i ferd med å omorganisere, for alle som har ferdes i området Sundtjønna/Hovatnet vet at det er betraktelig enklere å flytte en skutt elg østover, og laste denne opp ved Rundstaven, enn å ta den om Sagtjønna og frem til Bordbakkan. Vi bad pent om å få være med, og ta noen bilder av begivenheten, og denne søknaden ble uten videre innvilget.

Elglaget har det hyggelige navnet Livets Glade Gutter, som de har forkortet til LGG. Vi kan uten å tenke oss om et øyeblikk bekrefte at dette var skikkelig hyggelige karer som villig stilte opp både for en prat og for fotografering. I samme slengen må vi også få si at dette er det første elglaget vi har møtt på som har sin egen logo.

Vi fikk opplyst at gutta hadde startet jakta den 10. oktober, og at de den første dagen hadde skutt fire kalver, noe som også var hele kalvekvoten. Totalt hadde lar laget ni elger, de har så langt skutt seks, og mangler da tre før de må gi seg for sesongen. De sier også at de synes kalvene har blitt betraktelig mindre de senere årene. Om dette skyldes senere parring eller om det beror på litt mindre mat i skogen kan de ikke si for sikkert. Det snakkes om at hjorten er i framgang, også han må ha mat. Et annet tegn på at elgen kanskje ikke har like godt om føde er at furua blir hardere beskattet enn før. I samme slengen forteller de at det er ganske mye elg på vallet. På spørsmål om de observerer annet vilt der de sitter musestille og venter på elgdrevet, får vi til svar at det er heller sjelden. Får et par år siden samlet de inn en del bjønnmøkk, og de mener at undersøkelser viste at det var møkk fra fem forskjellige bjørner. Tradisjonelt, ja for mange år tilbake, var det stor bjørnetetthet rundt Røkkesdalen og Skogndalen, et område som ikke ligger langt herfra. Er bjørnen tilbake i området rundt Høgsetervola?

Som sagt kaller laget seg Livets Glade Gutter, og de bedyrer at elgjakta er ferie og hygge. Kameratskapet og det sosiale, ikke minst ved kaffebålet, betyr langt mere enn elgfallet. Naturligvis er det prikken over i på en vellykket hyggelig dag i høstskogen å få skyte elg, men som sagt livet i høstskogen sammen med god venner betyr mest. Vi ble bedt om spesielt å nevne at det var en sort elghund som hadde mye av æren for elgfallet.