Tradisjonelt har våre «trønderske» sangsvaner ankommet Midt-Norge fra Finnmark. Kanskje har disse store vakre svanene hekket helt inn på den russiske tundra. Sangsvanene trekker ut mot kysten og sørover til Trøndelag og Vestlandet, eller Sør-Norge og Sør i Skandinavia om vinteren.

Fuglene med den lange halsen i snøhvite farger, sangsvanene har økt i utbredelse og antall de siste 40 år. Tidligere var de oppfattet som litt sjeldne "villmarksfugler" som nesten bare hekket langt mot nord.  Arten har kraftig utvidet sine hekkeområder i Norge og sangsvanene hekker faktisk i nesten alle landets fylker.

Uansett utbredelse er det mest sannsynlig at sangsvanene vi har besøk av i Stjørdal ankommer fra Finnmark, Troms eller fra finsk-russiske taigaområder.

I april-mai neste år er svanene med sine trompetskrik igjen på vingene mot sine hekkeområder på myrer og mindre vann langt fra oss tobente.