- Etableringen i Stjørdal var et viktig skritt for bankens utvikling. Det ble besluttet i 1999 og i 2000 kunne banken flytte inn hos samarbeidspartner Gjensidige. Men så tar Hegra Sparebank et strategisk eierskap hos Eika som også driver med forsikring.

Det satte en stopper for videre samarbeid med Gjensidige. Dermed flyttet Hegra Sparebank litt oppover til Kjøpmannsgata 19, nabobygget til daværende Fokus Bank. Der holdt vi til fra 2006 til februar 2010 da vi flyttet inn i Søndre gate der vi i utgangspunktet hadde romslige lokaler.

Men det skulle snart vise seg at vår stadige ekspansjon krevde større lokaler. Vi måtte finne en midlertidig løsning i Kjøpmannsgata 13 for noen medarbeidere. Nå hadde vi to lokaliteter i Stjørdal sentrum. Det er upraktisk og vi så etter en mer permanent løsning.

Det er vanskelig å finne egnede banklokaler i Stjørdal. Vi var først aktive i leiemarkedet, men fant ingen løsninger som dekket våre behov. Dermed endte vi opp med å bygge selv for å få en god løsning. Banken ble eier av de to etasjene med næringslokaler i «Triangel Park».

Da kunne vi skape vårt eget og vektlegge det vi mener er viktig. Folk liker folk. Vi trenger plass for å møtes. Vi ser at det stemmer.

- Hvordan har livet vært i snart ett år i Triangel Park?

Siden åpningen 1. november i fjor har banken hatt en veldig positiv utvikling. I år har vi høy vekst på utlån, sier Arne Martin Laukvik som i mer enn seks år har ledet en bank med særpreg:

Lokaleid

Hegra Sparebank er lokaleid med korte beslutningsveger. I dag har vi over 20 medarbeidere i banken ved hovedkontoret i Hegra og på filialen i Stjørdal. Vi er den største skatteyter i Stjørdal kommune. Det har vi vært i fire av de seks siste årene.

Ettersom vi er lokaleid går også skatten til Stjørdal. Det er hyggelig å kunne være en av de største skatteyterne i Stjørdal over tid til glede for Stjørdal kommune og Stjørdals innbyggere.

Det er en glede å skape verdier lokalt; verdier som vi kan fordele i lokalsamfunnet. Veksten gir resultater. Vi kan gi en del av det vi skaper til ideelle lag og foreninger. Men for en bank i vekst gjelder også kapitalkrav.

Vi har vokst så mye at vi valgte å hente inn mer kapital gjennom en emisjon. Da opplevde vi en enorm oppslutning fra lokale privatpersoner og bedrifter om å eie en del av Hegra Sparebank med 80 % overtegning. Det var tidenes 1. gangs tegning.

- Hvordan er forhold til lokalt næringsliv?

- Vi tar inn og har kapasitet til nye virksomheter på næringsliv. Kredittengasjement til næringslivskunder krever annen oppfølging og rådgivning enn til våre personkunder. Banken har økt antall medarbeidere i de siste årene og rekruttert nye folk på bedriftsmarkedet. Det er utrolig viktig.

Det skjer mye på forretningsområdet betalingsformidling for bedriftene. Det gjelder betaling og fakturering. Mye av det som næringslivet gjør kobles opp mot bank. Det automatiserer mye og gir et godt bidrag i hverdagen som handler om mange bekker små.

- Hvordan blir det neste 20 årene for Hegra Sparebank?

- Vi har opplevd en voldsom utvikling i de siste 20 årene. Jeg ser ingen begrensninger for de neste 20 år. Vi har en veldig god utvikling til glede for medarbeidere, kunder og lokalsamfunnet. Vi merker det på den gode responsen vi får. Vi hadde ikke vokst 8 ganger i de siste 20 årene uten å gjøre noe riktig.

Men samtidig opplever bankene stadig strammere krav. De regulatoriske rammevilkårene blir tøffere å håndtere. Derfor hentet vi inn kapital gjennom emisjon for å være godt skodd i forhold til kravene som myndighetene stiller. For det er krav om mer penger bak hver utlånte krone.

Kravene har ofte sitt fundament i EU med EU-direktiv og forskrifter. Norge skal være flinkeste gutten i EU uten å være medlem. Men det er positivt for næringslivet at vi får sammenlignbare vilkår for norske og utenlandske banker i Norge. Eika ivaretar våre interesser i forhold til de store interessene.

Banknæringa har måttet innovere og endre seg veldig mye i de siste 20 årene. Dagens virksomhet er lite sammenlignbar med det banken gjorde for 20 år siden, selv om god og personlig kredittvurdering gjøres ganske så likt.

Vi har nevnt det, at betalingsformidling er et av områdene som har endret seg vesentlig bare de siste 2 årene. Ta eksempel vipps, et ukjent begrep for vel 2 år siden men har etter hvert blitt et verb i det norske språk. Nå sier vi at vi  at «vi vippser».

Banken har etter sommeren vært leverandør av betalingsformidling til både Agrisjå, Blues in Hell, landskampen i håndball mellom Norge og Ukraina, Eventyrstien og nå i helga Stjørdals-Cup, for å nevne noen. Jeg tror vi kan være en god partner for ulike arrangører.

- Tjener banken på slik deltakelse?

Relasjonsbygging er viktig, og den bistanden vi gir på dette området er først og fremst service til kundene. Det svarer seg selv om innsatsen koster oss penger med arbeid som utføres.  Jeg tror det er rett. Vi vil være en bank som stiller opp.

Folk liker enkle løsninger. Det handler om personlige relasjoner i den digitale verden. Vi skal være like gode som de andre på løsninger. Men vi skal være spesielt god på de personlige relasjoner. Ved behov skal du kunne ringe direkte.

Lokalt engasjerte medarbeidere er gull verdt i dagens bankverden, sier Arne Martin Laukvik som er stolt over å lede 120 år gamle Hegra Sparebank.