I alt 87 gauper kan felles i Norge denne vinteren, maks 34 hunndyr. Jakta stanses når en av de to «kvotene» er oppfylt.