Interessen for lokalhistorie ble vakt hos Kjell Erik Pettersson allerede i konfirmasjonsalder. Under restaurering av Værnes kirke fikk han delta i arbeidet, og i løpet av de fem årene arbeidet pågikk, fant han ofte veien til kirka.

- Med denne deltakelsen fikk jeg møte fagfolkene. Gamle skatter dukket opp, og gjennom den tillit jeg ble vist fikk jeg delta i noen oppgaver med restaureringsarbeidet. Det var spennende øyeblikk da de første myntene dukket opp under gulvene. Arkitekt Erling Gjone ledet restaureringen sammen med Sverre Sæther fra Riksantikvaren. Maleri på veggene dukket fram under mange lag kalkpuss, og det unike takhvelvet viste seg da undertaket i skipet ble fjernet. Arbeidet i kirka resulterte i en særoppgave om Værnes kirke under gymnastiden, forteller Kjell Erik Pettersson.

Les også: Barnehagebarn gjorde spennende krigsfunn

- Mange i Stjørdal forbinder deg med lokalhistorie?

- Høsten 1986 ble jeg spurt om å stille som leder for Stjørdal historielag. Nå ventet store og viktige arbeidsoppgaver. Noe av det første var å få realisert et bokprosjekt basert på lokalhistoriker Ivar Nilsen Værnesbranden sine lokalhistoriske bøker fra tidlig 1900-tall. Alle tre bøkene kom i et samlebind som historielaget ga ut i 1988.

Mange forbinder nok Kjell Erik Pettersson med formidling av gamle lokalhistoriske bilder. Her et foto fra Sødahl som viser Værnes garnison ikke langt fra Soldathjemmet.

Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene

På etterjulsvinteren 1989 begynte historielaget arbeidet med å få skrevet ned okkupasjonshistorien for dalføret. Krigsårene har engasjert mange.

- En bedre dokumentasjon av krigsårene var ønsket. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg fra alle fem historielaga i dalføret. Som leder i utvalget så jeg tidlig i prosessen at kravet til objektivitet i forholdet til stoffet som skulle presenteres, vanskelig kunne ivaretas av en lokal forfatter. Vi valgte derfor å engasjere en faghistoriker uten forutinntatte holdninger om stedet som på en nøytral måte kunne beskrive okkupasjonshistorien. Lektor Egil Christophersen fra Bergen ble tilsatt som forfatter fra januar 1993. I oktober samme år forelå bind 1 og to år senere var bind 2 ute for salg. Et stort arbeid ble nedlagt og arbeidsutvalget med over femti møter, hadde også gjort et grundig arbeid med Otilie Furunes som vår solide sekretær.

Historien om Værnes mellom to permer

Historielaget ble i 1997 forespurt om å være med og skrive historien om Værnes.

- Utvalget besto av to representanter fra Værnes flystasjon, tre fra Forsvarets pensjonistforening Værnes og to fra Stjørdal historielag. Faghistoriker Rune Hovd ble skribent. Jeg ledet utvalget godt hjulpet av sekretær Otilie Furunes. Boka fikk tittelen «Værnes- fra høvdingsete til storflyplass». Boken fører oss gjennom tusen års historie og fram til det Værnes vi kjente ved bokutgivelsen.

En bok om Værnes kirke ble til

Det siste store bokverket ble en realisering av én av Kjell Erik sine store drømmer. Historielaget måtte få utgitt ei bok om Værnes kirke som hadde fenget hans interesse helt fra guttedagene.

- Idéen med ei ny bok ble aktualisert gjennom en spennende arbeidsform som ble kalt Grubleseminar. Våren 2014 ble 15 fagpersoner innen de aller fleste felt av kirkas kompliserte historie invitert. Stjørdal historielag påtok seg hovedansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av grubleseminaret, samt arbeidet med utgivelse av boka. Fagpersonene gjorde en kjempeinnsats, og høsten 2016 var manus klar for trykking utgitt av «Institutt for sammenlignende kulturforskning». Den fikk navnet «Værnes kirke- en kulturskatt i stein og tre». Ansvarlige redaktører var Morten Stige og jeg selv.

- Har det aldri vært skrivetørke innen historiearbeidet?

- Gjennom snart 35 år som leder av Stjørdal historielag, har det aldri vært mangel på interessante arbeidsoppgaver. Som tidligere medlem i kommunalt oppnevnt gatenavnsnemd, har jeg fått være med på å gi en rekke nye navn på gater og veier i sentrum. Kongens gate ble til Ole Vigs gate, en idé som kom fra Stjørdal historielag. Stjørdals store sønn, dikteren og folkeopplysningsmannen Ole Vig, fortjente ei gate som bar navnet hans.

- Beæret

Petterssson er takknemlig for å få tildelt årets kulturpris.

- Jeg har vært privilegert som har fått anledning til å fordype meg i det som har vært mine største interesser gjennom så mange år. Arbeidet har vært umulig å gjennomføre uten en forståelsesfull og tålmodig kone. Til slutt vil jeg få takke Stjørdal kommune, ved utvalget for kultur og levekår for tildelingen av kulturprisen 2020. Jeg er oppriktig glad og beæret over å motta prisen som en anerkjennelse for arbeidet jeg har utført gjennom mange år, sier Kjell Erik Pettersson.