I mange år har Jorulf (75) stilt maskina si til disposisjon. Nå får han og turfolket solid julegave