Hanne (53) ønsker at alle barn skal få mulighet til å kjenne på mestring