Tosifret antall bøter og én anmeldelse etter UP-kontroll på E14