– Det har kommet mye nedbør i kommunen det siste døgnet. Dette har i tillegg smeltet bort mye snø, og ført til store vannmasser i bekker og elver. Dette fører igjen til at jordmasser har glidd ut og flere veier er enten oversvømt eller stengt. Situasjonen er alvorlig og det er mulig vi står ovenfor en 200-årsflom, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Torsdag ettermiddag hadde Stjørdal kommune invitert til pressekonferanse i forbindelse med ekstremværet Gyda som herjer. Til stede var ordfører Ivar Vigdenes, Arne Henrik Ulvin fra politiet, Tore Rømo fra kriseledelsen og Bjørn Rønning fra Stjørdal brann og redning.

Venter fortsatt mye nedbør

– Vi venter fortsatt mye nedbør fremover. Dette fordrer aktsomhet og innsats fra alle innbyggerne. Først og fremst bør nå alle dette kan være relevant for, og i den grad de har anledning, iverksette tiltak for å beskytte egen eiendom. Vi ber også om at folk nå holder seg i ro, sier Vigdenes.

I tillegg ber Vigdenes også foreldre som har barn i barnehager som ligger i Skjelstadmark og Hegra om å hente barna tidlig i dag.

For Hegra ungdomsskole vil det i morgen bli hjemmeskole. Også barnehager i området har bedt foreldre hente barna.

– Alvorlig situasjon

Utover kvelden og natten vil kommunens beredskapsorganisasjon være i full virksomhet.

– Det er en alvorlig situasjon vi er i nå, og vi understreker at det må vises aktsomhet for at vannmengden kan øke utover kvelden, sier Vigdenes.