Støre-regjeringen har lovet å gjenopprette noen av lensmannskontorene som ble lagt ned.

Sp vil at Meråker skal prøve å få tilbake politi i kommunen, og vil ta det opp i et spørsmål i kommunestyret.

- Meråker og Levanger er trukket fram av Sp som de to mest aktuelle for gjenopprettelse. Hva vil ordføreren nå gjøre for at nødvendige innspill sendes inn til justisdepartementet slik at Meråker løftes fram i arbeidet med nye tjenestesteder, vil Kari Anita Furunes på vegne av Sp spørre i kommunestyret.