Prioriterte ikke ny bru over jernbanen og elva i Lånke

foto