Trøndere kan nå betale for drivstoffet med bilskiltet ved 20 stasjoner

foto