Det meldes nå om færre nye tilfeller av EHEC (Enterohemoragisk E. coli-infeksjon) i Tyskland, og man anser at utbruddet der er oppklart. Franske myndigheter etterforsker et lokalt utbrudd av EHEC med samme bakteriestamme som forårsaket utbruddet i Tyskland. Spirer er også her mistenkt smittekilde.

Det er ikke rapportert om nye sykdomstilfeller knyttet til disse utbruddene i Norge.

Mattilsynet har kartlagt om det er importert frø til Norge som har vært mistenkt som smittekilde. For mer informasjon og råd se Mattilsynets nettsider.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet  råder de som har bestilt frø til personlig forbruk å avvente spiring av disse.

Kilde - Folkehelseinstituttet