Trafikksikkerhet

Bil sikker mot kjøring i ruspåvirket tilstand ble vist av MA i Stjørdal. Kåre Børseth og Per Olaissen, kunne fortelle at bilen blir stasjonert i Stjørdal, og skal benyttes som reportasjebil for Radio Midt-Trøndelag