Rentebeslutningen ble tatt onsdag og offentliggjort torsdag klokken 10. Rentehevingen er i tråd med signalene sentralbanken ga i Pengepolitisk rapport i mars.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.