I dag får samene trolig urfolksstatus i Grunnloven

foto