Annette (52) kjemper for politikk som kan gjøre hverdagen til folk bedre