Fører anmeldt etter høg fart i 40-sone - mistanke om rus