Arbeiderpartiet skal i følge VG ha lederen i tre komiteer på Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen er to av dem. Hvilken komite som blir den tredje er så langt ikke avgjort. Dersom det blir helse- og omsorgskomiteen vil Kjerkol altså bli leder for den komiteen.

I sine fire første år på Stortinget var Kjerkol medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen fra 2013 til sommeren 2015. Fra da og ut perioden nå i 2017 var hun medlem av helse- og omsorgskomiteen.