I mars i fjor ble stjørdalingen dømt til 30 timers samfunnsstraff etter å ha kjørt for fort. Nå må han sone i fengsel for forholdet.

Stjørdalingen i slutten av 30-årene møtte ikke opp til idømt samfunnsstraff da han ble innkalt. Han påsto han hadde vært gjennom en operasjon som krevde inntil ett års rekonvalesens. Dette kunne ført til utsettelse av samfunnsstraffen, men mannen søkte aldri om det. Siden har det vært umulig for Kriminalomsorgen å komme i kontakt med mannen. På bakgrunn av dette begjærte de at mannen må sone den subsidiære straffen som ble idømt, nemlig 15 dager i fengsel.

Da denne begjæringen skulle behandles i tingretten møtte heller ikke mannen opp, men saken ble likevel avgjort. Nå må mannen sone 15 dager i fengsel i stedet for å gjennomføre sine pådømte 30 timer med samfunnsstraff.