Ketil Fiskvik ved enhet vei, park og idrett forteller at arbeidet begynte natt til forrige mandag. Da ble de tidligere fotgjengerfeltene erstattet med opphøyde. Natt til mandag denne uken ble de merket med sebrastriper.

- Det er politisk vedtatt i sentrumsplanen at disse gangfeltene skal være opphøyde, sier Fiskvik.

Tidligere i sommer begynte kommunen arbeidet med å merke opp sykkelfelt i Stokmovegen fra Søndregate til Ole Vigs gate. Nå har de også fått på plass de opphøyde gangfeltene.

Arbeidet er et av prosjektene som ligger i byvekstavtalen/miljøpakken.

Tilrettelegger for myke trafikanter

I sentrumsplanen står det beskrevet at det skal legges bedre til rette for myke trafikanter.

- Det er et av tiltakene vi gjennomfører i henholdt til trafikksikkerhet for myke trafikanter. I tillegg demper de fart, sier Fiskvik.

Det er til sammen seks steder i sentrum som nå har fått opphøyde gangfelt. Ved Rema 1000 i Kjøpmannsgata er det to. I tillegg er det et både ved Kimen og nederst i Kjøpmannsgata.

Også to gangfelt i Stokmovegen har blitt opphøyd. Det ene er fra Sport1 over til Apotekgården, det andre fra parkeringsplassen ved Johnsen Bakeri og over til Torgkvartalet.