Her jakter hundene sprengstoff i tunnelen på E6: – Det er bedre å koste på dette, enn at det går liv