Foreslo å endre navn på disse to gatene. Nå har folket kommet med sine synspunkt

foto