Stengte kunstgressbanen som strakstiltak på grunn av store mangler

foto