Her får golfklubben bistand av Luftforsvaret: – Gresset dør etter 30 dager