Hvor er Frode i dag? – Han var jo bestevenn med fyrsten av Monaco