Nettredaksjonen

De 21 elevene fra de to fagene gav en beskrivende skildring på oppholdet, arbeidsoppgavene og eksklusjonene. De hadde god utbytte av oppholdet og det at oppholdet er utvidet fra to til tre uker gav gode tilbakemeldinger både fra arbeidsgiver og elever.

Den siste uka fikk de mer selvstendige arbeid og fikk vist frem at de kunne arbeide på egen hånd.

Etter fremvisingen fikk elevene utdelt Europass Mobilitet av rektor ved Ole Vig, Odd-Inge Strandheim.

Europass Mobilitet er et dokument som beskriver hvor, hvordan og når de har gjennomført et læringsopphold i utlandet, og en oversikt over kunnskap og ferdigheter som er ervervet i et annet europeisk land. Det inneholder også mål, arbeidsoppgaver og gjennomføring av disse.

Dette dokumentet er underskrevet av skolen og av arbeidsstedet og kan brukes ved arbeidssøknader.

Et viktig dokument å ha med på sin CV og som åpner dørene for både utdanning og arbeid i Europa.