Knut Erlend Jegersen

Deretter tøffer båten til  Granby Gård for kaffe og omvisning ved utvandrermuseet. En veteranbuss fra NSB tar passasjerene med tilbake til Trondheim. Deltagerantall blir maksimalt 40 personer.  Målet er å etablere dette som et fast turtilbud hver sommer fremover.