- Vi er i gang og kommer til å holde på framover. Alle gater, fortau og gang- og sykkelveger skal være ferdig feid innen 15. mai.

Det sier Ketil Fiskvik, som er fagansvarlig for samferdsel i Stjørdal kommune. Jobben han snakker om er feiejobben som er en vårlig årlig tradisjon.

Den omfattende feiejobben er i gang på enkelte gang-/sykkelveger. Storrengjøringen av veger og gater vil påbegynnes denne uken. Mengden strøsand som i år skal tas inn ser ut til å være stor. Storrengjøringen er omfattende og må derfor gjøres i prioritert rekkefølge. Tiden det tar å feie ferdig avhenger av hvor store mengder med strøsand som skal tas opp, og om alt utstyret går hele veien, eller om noe blir ødelagt og må repareres. Det er et mål om at alt skal være feid innen 15. mai, sier Fiskvik.

Han forteller at det er naturlig å starte i lavlandet og de områder som er snøfrie først. Mange ønsker nå å ta frem sykkelen, og derfor er gang- og sykkelveger og skoleveger er prioritert. Dette er viktig i forhold til å gjøre skoleveiene trygge, understreker Fiskvik.

På vegne av kommunen ber han om forståelse for at ikke alle områder kan prioriteres samtidig.

I enkelte områder er man avhengig av å feie før det parkeres biler. Dette gjelder spesielt i sentrumsgatene. Det vil også vurderes behovet for feiing av en del hovedveier på natten. Da er det mindre trafikk og trafikkerte veger kan feies uten at det fører til for mye forsinkelser i trafikken. Det må derfor forventes at feiebilene allerede er i gang før de fleste står opp på morgenen, sier Ketil Fiskvik.