Politiet i Stjørdal mener barn helt ned til 12-årsalderen står bak de mange ildspåsettelsene og innbruddene den siste måneden.

- Vi strammer grepet rundt de mulighetene vi har til å vise bort, eller bringe hjem barn under 15 år som driver omkring på offentlige sted etter klokka 22.00 på kveldene, sier politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Den siste måneden har det vært mange hendelser som politiet i Stjørdal etterforsker.

- Dette må vi få ryddet opp i, sier en bestemt Gjølmesli som ramser opp hendelsene i en video lagt ut på Facebook-siden til politiet i Værnesregionen:

13. mars var det innbrudd ved Ole Vig videregående skole med ruteknusing og det ble tømt et brannslukkingsapparat.

19. mars var det brann i en papircontainer ved Fosslia skole.

25. mars var det nytt innbrudd ved Ole Vig videregående skole. Det ble gjort skadeverk, flere søppelcontainere ble påtent på innsiden av bygget. Vegger ble knust, avløp ble tettet og vann ble skrudd på. Det ble store vannskader, og bygningen kunne blitt totalskadet.

26. mars ble det oppdaget knuste vinduer ved Stjørdalshallen.

28. mars var det branntilfelle i et solstudio i sentrum. En papirdispenser var revet av veggen, lagt på gulvet og påtent.

30. mars var det igjen innbrudd ved Ole Vig videregående skole. Det ble utført tyveri fra kantina.

1. april var det innbrudd på Fosslia skole. Ruteknusing og tilgrising av heimkunnskapsrommet.

9. april var det nytt branntilløp ved Fosslia skole. En papircontainer stående inntil en yttervegg var påtent.

14. april ble gapahuken i Monsberga påtent og brant ned til grunnen.

Politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli sier at politiet har mistanke om at det er en ungdomsgjeng med elementer fra forskjellige miljø som samles, som utfører disse hendelsene.

- Dette er ungdommer som er i alderen fra 12 år og til 16-17 år, sier Gjølmesli. Han vil ikke anslå antallet, men tror det er et betydelig antall personer.

- Det er nok forholdsvis mange. Vi har en del navn på blokka, sier Gjølmesli, som har en soleklar oppfatning til foreldregenerasjonen.

- Vi ber om hjelp fra foreldrene for å få bukt med dette ved at de setter klare rammer og regler rundt ungdommene sine. Det er også noen foreldre som må gå gjennom foreldrerollen ekstra nøye, oppfordrer Svein Erik Gjølmesli.

Han er krystallklar på at politiet kommer til å stramme grepet rundt ungdommene, for å få bukt med disse hendelsene som er fullstendig uakseptable.

- Politiet kommer til å praktisere reglene for å sende hjem og vise bort ungdommer etter klokka 22 strengt. Enten kjører vi dem hjem, eller vi ber foreldre hente dem. I tillegg kommer vi til å patruljere enda mer i de mest aktuelle områdene. I tillegg må vi ha hjelp for å håndtere disse problemene. Det er satt i gang et arbeid med dette og vi må iallfall ha et godt samabeid med kommunens enheter om dette og også BUF-etat, sier Svein Erik Gjølmesli.