Årets kalde vinter i Trøndelag har ført til mye tele i vegene. Statens vegvesen ser nå, i vårløsningen, det tydelige resultatet av vinteren: Flere veger er i dårlig forfatning.

At vårløsningen fører til dårligere fremkommelighet på flere veger, er et kjent årlig fenomen. Når vinteren har vært så hard som i år, gir deg seg ekstra utslag på vegene.

Telen har satt seg dypere enn normalt, og når dette tiner fører det til sprekker i asfaltdekkene, ujevne dekker og grusveger som nærmest går i oppløsning enkelte steder. Dette merkes best ved kyststrøkene i første omgang, der klimaet er noe mildere, men det gjelder veger i hele Trøndelag, skriver Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på sin Facebook-side.

Mange henvendelser

Statens vegvesen får mange henvendelser om veger som er i dårlig forfatning og om at fremkommeligheten er dårlig.

- Vi følger med tilstanden på vegnettet ekstra godt nå. Å gjøre utbedringer akkurat nå i teleløsningen, er ofte bortkastet, sier seksjonsleder Arne Iversen i Statens vegvesen. Det rapporteres inn ukentlig tilstand på vegene i teleløsningsperioden.

Det er først når den verste vårløsningen er over, at en ser hvor skadet vegen er som følge av den kalde vinteren.

- I mellomtiden gjør vi avbøtende tiltak: Vi setter ned fartsgrensen, setter ned tillatt aksellast hvis det er behov for det og skilter at det er ujevn veg. Men det som er ekstra viktig i denne tiden, er at folk kjører etter forholdene, understreker Iversen til etatens Facebook-side.

- Men hvis en grusveg er i ferd med å gå i oppløsning, hvorfor ikke kjøre på mer grus?

- Hvis vi kjører på mer grus og høvler en veg i oppløsning, forsterker vi bare problemet. Det viktigste vi kan gjøre med en grusveg når isen tiner, er å lede vannet bort fra vegen. Først når vegen har tørket opp, har det en hensikt å gjøre noe, sier Iversen.

Kjør etter forholdene

I hele Trøndelag jobber entreprenører nå med å få vannet bort fra vegen. De fjerner snø og is fra vegkanten og får ledet vannet vekk. Målet nå er få tørket opp vegene så raskt som mulig. Ved plutselige væromslag, fra flere minusgrader til flere plussgrader, byr det på utfordringer. Entreprenørene kan ikke være overalt samtidig.

- Vi ber folk smøre seg med tålmodighet, og kjøre etter forholdene, sier Iversen.

I Trøndelag er det 6.000 kilometer fylkesveg. Store deler av vegnettet bærer preg av at det ikke er bygd etter dagens standard. På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, som eier fylkesvegnettet, prioriterer vi strekninger som bør oppgraderes ut fra midler som er til rådighet, skriver Vegtrafikksentralen.