- Dette blir en svært god løsning for Meråker, uttaler ordfører Kjersti Kjenes.

Meråker kommune har arbeidet aktivt for å bidra til ny aktivitet i fabrikken etter at det ble bestemt at vindusproduksjonen, som har foregått i lokalene siden 1980-tallet, skulle avvikles høsten 2020.

Fabrikken har vært en av de største arbeidsplassene i kommunen i snart 40 år og representerer gjennom sine ansatte en kompetanse og industrikultur som er viktig for fjellbygda.

Ny etablering

Etter at Optimera Byggsystemer presenterte seg for kommunens politiske og administrative ledelse våren 2021 ble det klart at de hadde et sterkt ønske om å få kommunen som eier, ikke minst for å få et lokalt forankret eierskap til anlegget. Forhandlinger har pågått helt fram til august i år.

- Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Egil Rønnekleiv, som har vært sentral fra kommunen i forhandlingene om kjøp og videre utleie av fabrikken.

Målet for den nye leietageren er å starte opp ny produksjon første kvartal 2022. Høsten 2021 blir brukt til å klargjøre fabrikken.

Ordfører Kjersti Kjenes og direktør Ståle Sagstuen i Optimera Byggsystemer AS signerte leiekontrakten for trevarefabrikken i Gudå. Foto: Meråker kommune

Langsiktig aktør

Rønnekleiv berømmer politikerne som har vist administrasjonen tillit ved enstemmig å gi nødvendige fullmakter.

- Optimera er en solid og langsiktig aktør, og jeg regner med at vi vil se en økonomisk bærekraftig virksomhet som på mange vis vil bidra til å nå målsettingene i kommunens Samfunnsplan. Dette er et godt eksempel på at kommunen kan bidra til å påvirke utviklingen i ønsket retning ved aktivt å tilrettelegge for ny virksomhet, forklarer han.

I arbeidet med mulig etablering har det vært en forutsetning at kommunen skal ha dekket sine kostnader gjennom husleie fra potensielle leietakere.

- Det har vært viktig at ny virksomhet framstår som solid, langsiktig, og med potensial for et betydelig antall arbeidsplasser, gjerne innen trevareindustri. Firmaet oppfyller alle disse kriteriene, mener Rennekleiv.

Utvikling av næringslivet

Ifølge ordfører i Meråker, Kjersti Kjenes, er avtalen et resultat av godt samspill mellom private og offentlige aktører, og viser hvordan de sammen kan skape rom for framtidig vekst og verdiskaping med røtter i lokale ressurser.

- Meråker kommune skal være en aktiv medspiller i samfunnsutviklingen. Tilrettelegging for utvikling av lokalt næringsliv er en viktig del av dette. Optimera går inn i en lang og levende industrihistorie med en stolt kultur, og jeg regner med at denne etableringen vil bli verdifull både for dem og for oss som er glade i bygda vår, avslutter hun.