- I første omgang er det kommunikasjonslinjene innenfor i klubben, det må vi jobbe med. Vi må jobbe med hjemmesiden som vi har behov for å oppdatere. Så er det rett og slett å få til en organisasjon hvor man drar lasset i samme retning, og retningen er bestemt, sier Rolstad.

Den daglige lederen har jobbet med organisering i førti år, og var i styret som nestleder før han gikk over til rollen som daglig leder.

- Det var en overgang. Jeg må engasjere meg mer nå enn det jeg har gjort før og det brukes litt tid på å gå gjennom ting og få oversikten. Når jeg går inn i daglige lederrollen så vil jeg ha oversikt. Oversikten fantes før, da i utvalgene, men jeg vil ha oversikten som daglig leder, sier Rolstad.

Frivillig

Klubben drives rent frivillig, og han legger til at klubben trenger all den frivillige innsatsen den kan få. De begynner å komme på et metningspunkt på hvor mange de kan ta inn i klubben.

- Det er den største klubben i regionen og vi har stor bredde og samtidig toppfotball. Det krever relativt mye sammenlignet med mindre klubber, som kan drives på frivillig basis. Mye av aktiviteten vi driver med, enten det er kontakt med sponsorer, forbund eller noe annet, er på dagtid. Alle som har roller her sitter i ordinære jobber, så jeg bruker å si at de må ha snille arbeidsgivere, sier Rolstad muntert.

Klubben er i en unik posisjon sammenlignet med toppklubber som har organisasjoner med mange ansatte.

- De eneste som er ansatte her er spillerne med proffkontrakt og noen av trenerne, så det medisinske teamet hvor det er inngått avtaler. Sånt sett kan man si at spillerne og trenerne er ansatt. Utover det er det rent basert på frivillighet, sier den daglige lederen.

Prioritet

Rolstad forklarer at prioriteten vil være å sørge for at klubben er veldrevet både sportslig og organisasjonsmessig.

- Det er like viktig å ha et godt drevet tilbud for breddefotball som toppfotballen, men ikke minst det organisatoriske. Skal vi få til gode forhold for bredde og topp må vi ha en organisasjon som er veldrevet og velsmurt.

Han legger til at det ikke betyr at det vil være uenigheter i organisasjonen.

- Uenigheter håper jeg det fortsatt vil være, men det skal danne grunnlaget for en beslutning. Når det er tatt går vi i den retningen, så får vi evaluere og justere hvis det viser seg at vi kunne ha gjort det på en annen måte, sier han.

Struktur fremover

For klubben blir det viktig å ha strukturene på plass. Rolstad legger til det blir en viktig jobb for organisasjonen fremover, både sportslig og organisasjonsmessig.

- Vi har en stor fotballcup og fotballskole som skal gjennomføres og vi får forespørsler fra kretsen og andre om å bruke anlegget. Det er mange forespørsler hvor mange ønsker å knytte mange aktiviteter til anlegget, og det må gå opp med treningstider og kamper for både aldersbestemte og andre. Da er det greit å kunne ha Nye Blinkbanen som supplement, sier han.

Forebyggende

Med byggingen av MUS Stadion Sandskogan blir det at kommunen tar over den gamle banen fotballklubben brukte før. Rolstad sier han er usikker på hvilke planer kommunen har for banen, men håper klubben kan fortsette å bruke den.

- Så lenge vi kan bruke den, så går det. Hvis kommunen har andre tanker rundt bruken og den ikke lengre kan brukes til fotball, da sliter vi. Da må alt skje på banen her, alternativt må vi leie kunstgressbanen vi har brukt tidligere. Det vil være et kostnadselement, og på et tidspunkt kan vi slite med banekapasitet.

Den daglige lederen kommer med et viktig budskap til kommunen.

- Jeg håper kommunen ser behovet for å ha nok tilbud til barn og unge, blant annet gjennom at vi har spillplasser for dem. Det er forebyggende med å kunne inkludere barn og ungdom i gode miljø. Det er viktig, ikke minst samfunnsøkonomisk.

Støtte

Rolstad har drevet med idrett siden tidlig morgen, og engasjementet for fotballen har holdt seg gående da barna hans har vært aktiv innen idretten. Som en forelder har prioriteten hans vært å følge opp barna i hva de driver med og har interesse for.

- Hadde de drevet med noe annet hadde det vært naturlig å bistå dem med det. Jeg ser stor verdi som en forelder å følge opp ungene på det de selv ønsker å holde på med, uten at jeg skal bestemme hva de skal gjøre. Det får bli deres valg, men når de har gjort valget så følger jeg de opp ett hundre prosent og støtter de opp på det, sier han.

Ferieportrettet

Hvis du kunne reist hvor som helst, hva er drømmeferien?

- Fjellet. Jeg er friluftsmann og jeger.

Storby, naturopplevelse eller strandferie?

- Naturopplevelse.

Hva er ditt beste ferieminne?

- Å være sammen med familien.

Hvor trives du best?

- Jeg trives best hjemme, det gir meg ro.

Hva provoserer deg?

- Uærlighet.

Hva engasjerer deg?

- Å kunne bidra til å utgjøre forskjeller.

Har du en fun-fact om deg selv?

- Er en relativt beskjeden mann. Jeg har hatt en veldig framtredende rolle i samfunnet og er vant til å håndtere store forsamlinger. Det gjør meg ingenting, men jeg vil gjerne være tilbaketrukken og ikke fremstå som at jeg vil ta rommet.

Hva fascinerer deg?

- At unger og ungdom trives, og at de har noe som gir mening til dem.

Hva savner du nå?

- Litt mer fritid.

Hvis du fikk et ønske oppfylt, hva ville det vært?

- Å bli en marinbiolog. Det har interessert meg for en lang tid. Har en lang karriere innen administrasjon og organisasjonslivet, men hvis jeg skulle gjort det om igjen så hadde det vært noe med natur.