Mer enn 12.000 dyr er testet for CWD, eller skrantesyke, det siste året. Så langt er sykdommen påvist hos to elger og fire villrein. Disse forekomstene har vært i Nordfjella- og i Selburegionen. I den forbindelse må jegere under årets jakt sørge for å ta nødvendige prøver av felte dyr.

Mer informasjon om dette finner du her på hjortevilt.no!