Mattilsynet orienterer om at de vil innstille følgende nemndsmedlemmer for perioden 2023-2026:

  • Inger Røliaunet fra Verdal med ansvar for Verdal.

  • Terje Matberg fra Levanger, med ansvar for Levanger.

  • Mette Aatlo med ansvar for Frosta.

  • Mona Raaen fra Hegra med ansvar for Stjørdal.

«Vi har vurdert at vi ønsker å utnevne fire personer i dyrevernnemnda i Sør-Innherred. Dette er en reduksjon fra tidligere nemnd, hvor vi opererte med totalt seks medlemmer i form av medlem (tre stk) og varamedlem (tre stk)», forklarer Gunnhild Mareta Okkenhaug konstituert avdelingssjef i Mattilsynet i et brev til kommunene.

I arbeid med dyrevelferd

Dyrevernnemnda er en del av Mattilsynets avdelingskontor, men medlemmene er ikke ansatt i Mattilsynet. De som går inn i vervene blir kun utvalgt til å sitte i verv og skal være bosatt innenfor kommunene Mattilsynet dekker.

Dyrevernnemnda skal representere lekmannsskjønnet i Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. De har lov til å delta på inspeksjoner med Mattilsynets inspektører, men kan ikke gjennomføre disse alene. De kan heller ikke fatte egne vedtak.

Personene som nå er valgt skal først og fremst ha praktisk erfaring fra dyrehold, og med kunnskap om, og interesse for, dyrevelferd.

Fortsetter en ny periode

Mattilsynet har i forkant forespurt medlemmene i nåværende periode om de kunne tenke seg å fortsette sitt verv også i ny periode. Dette har vært ønskelig.

«Avdelingen ser det som en fordel at vi forlenger vervet til nåværende medlemmer. De har fått opplæring og kjennskap til rollen sin og Mattilsynets arbeid. På grunn av blant annet pandemien har vi dessverre brukt medlemmene mye mindre enn ønsket. Dette har vi en intensjon om å endre på for nesteperiode», uttaler Okkenhaug videre.

Selve oppnevning av dyrevernnemd blir gjort av regiondirektøren etter innstilling fra avdelingene.