Strenger håndheving

For ett år siden innførte man et påbud om bruk av vinterdekk for tunge kjøretøy over 3.500 kilo, med unntak av løfteaksler. Dette påbudet utvides nå av den sittende regjeringen. Det betyr at alle biler og tilhengere som hver har tillatt totalvekt på over 3.500 kilo får et påbud om vinterdekk på alle aksler fra 1. januar neste år. Vinterdekkpåbudet vil da gjelde for tungtransportkjøretøy i perioden 15. november til 31. mars samme år som reglene innføres.

- Et påbud om vinterdekk på store biler og tilhengere vil gjøre det tryggere å ferdes på norske vinterveger. Både for sjåførene av disse bilene, og for alle oss andre. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar etter at lovendringen er bestemt skal vedtas fra 1.januar neste år. Noen unntak gis for kjøretøy som er eldre enn 30 år, og om ikke brukes i kommersiell transport. Unntak har også større kjøretøy som brukes i anleggsarbeid.  Mobilkraner og kjøretøy i Forsvarets tjeneste som hovedsakelig kjører i terrenget får også unntak.