Denne kombinasjonen gjør at Folkehelseinstituttet anbefaler at du unngår å drikke vann direkte fra naturen i hele 2011. Folkehelseinstituttet anmoder også alle som har gravde eller sprengte brønner om å undersøke dem for utettheter, og om nødvendig rense og tette brønnene slik at mus og lemen ikke kan komme inn. Hvis vannet kokes eller desinfiseres på annen måte, kan det drikkes.