Mange års støv, søle og humpete veistrekninger langs grusveien i Elvran opp til Ytteråsen kan neste år være historie. Fylkeskommunen har på sin prioritetsliste asfalt og utbedringsmidler tilsvarende 6 millioner kroner som skal fordeles til Ytteråsveien. I tillegg skal Vassbygdveien nord for kommunesentret i Stjørdal oppgraderes med asfalt. Beboere langs Ytteråsveien ytrer glede over at veien nå ser ut til å få ny asfalt, men etter et møte mellom Statens vegvesen og berørte grunneiere er det ytret bekymring over kun fire meter asfaltbredde.

- Vi har gjennom mange år levd med en til dels hullete grusvei som rammes av vårløsning. Veien har blitt bedre de senere årene, men med et toppdekke asfalt på bare fire meter er det ikke sikkert løsningen blir god nok. Vi må nok inn i forhandlinger med både Fylkeskommunen og Statens vegvesen som skal utføre arbeidet, sier leder i trafikksikkerhetsutvalget Ruth- Elin Ingeborg Øfsti. Per Arne Garberg som også bor langs vegen ser positivt på en kommende oppgradering. De to er opptatt av barns trygge skolevei, og hadde gjerne sett at strekningen kunne fått gang- og sykkelvei da veien trafikkeres ofte av større landbrukskjøretøy.  Et hytteområde med over 100 hytter representerer også mye ferdsel langs veien.

Fylkesråd med store veiutfordringer

Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen sier Fylkeskommunen har en ambisjon om asfalt på alle fylkesveier inne 2020. FK benytter i år 174 millioner kroner til oppgradering og asfalt tilsvarende 100 kilometer. Jensen forteller om mye positiv respons fra publikum, men at FK har 800 kilometer grusvei igjen til en kostnad av 1 mrd. kroner frem mot 2020. FK følger vedtatt handlingsprogram for vei i perioden 2010 2013 over hele fylket. Nå får Vassbygda og Ytteråsen sin asfalt trolig i 2012.    Spesialrådgiver Joar Nordtug i Nord-Trøndelag fylkeskommune sier Ytteråsveien står på lista over tiltak i 2011 med forberedende arbeid med drenering og stikkrenner. En jobb som resulterer i at veien med tiltak blir liggende over vinteren før asfaltering utføres i 2012 til en totalkostnad på 6 millioner kroner.  ÅDT på strekningen er 130 kjøretøy, dvs. lavtrafikkert veinett. Nordtug sier at ved en utsettelse vil trolig andre prosjekter bli prioritert.