De forteller: - Nå er kronerullinga for Kjentmann avsluttet. Den skal finansiere kartgrunnlaget for Stjørdal sørvest og ga et resultat på 98.400 kroner. Dermed er kartgrunnlaget for Stjørdal sørvest er sikret. For målsettinga for kronerullinga var å finansiere kartgrunnlag for dette området. Det har vi oppnådd og nå kan arbeidet fortsette.

500 timer til

- Det gjenstår ca. 400 timer for å digitalisere kartgrunnlaget. I tillegg kommer noen uker ut i marka med å gå opp stier i Stjørdal sørvest som er området sør for Stjørdalselva og vest for Tverr-Sona mot Selbusjøen og Malvik kommune. Totalt gjenstår minst 500 timers arbeid før det nye kartet over Stjørdal sørvest er klar til trykking, sier Roar Valstad som har stått for dette imponerende arbeidet.

- Det er en målsetting at arbeidet skal være ferdig før sommersesongen 2012. Da skal det nye kartet foreligge klart til bruk, sier Vegard Vigdenes.

- Vi er veldig glad for den store oppslutningen om kronerullinga. Alle bidragsytere skal vite at det er deres hjelp som gjør det mulig å lage et nytt kart til neste år. Men det gjenstår fortsatt områder i Stjørdal som østre deler av Stjørdal.

- Hvordan skal det finansieres?

- Nå starter arbeidet med å skaffe offentlig støtte og gi prosjektet økonomisk forutsigbarhet. Vi har allerede hatt et positivt møte med ordføreren om denne saken, sier Lars Moa, Svien Vik og Vegard Vigdenes i arbeidsutvalget.

Siden det første heftet med kart og poster ble lansert i 2004, har prosjektet vært gjenstand for stor interesse: – I den andre runden ble det registrert 16.227 besøkende som skrev seg inn på postene. Her ligger en stor helsegevinst. Kombinasjon med trim, lokalhistorisk kunnskap og naturkunnskap har vakt stor interesse over det ganske land. Det er en inspirator for andre, sier Lars Moa som understreker at Roar Valstad med dette arbeidet har synliggjort en stor kulturskatt.

- Og for meg har det svært viktig å ta vare på stedsnavn. De forsvinner så altfor for fort, sier Roar Valstad.

- Og så vil vi rette en takk til Stjørdals-Nytt som har støttet opp om kronerullingen, sier Vegard Vigdenes.